Do Urzędu Miasta Kołobrzeg wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie, złożona przez Stowarzyszenie Ognisko Baletowe w Kołobrzegu.

Oferta uproszczona

92 KBPobierz na dyskPodgląd pliku