DOKUMENTACJA

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

1.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rb-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020

247 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

260 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

103 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

166 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

210 KBPobierz na dyskPodgląd pliku