Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa mostu nad Kanałem Drzewnym Małym w ciągu ulicy Młyńskiej w Kołobrzegu dz. 329/12, 69/1, 409/2, 409/1, 418/2, 331/6, 419/1 obręb 11.

Obwieszczenie

1.4 MBPobierzPodgląd pliku