KONTROLE KOMISJI RADY MIASTA

1. Temat Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej wydatków w Biurze Prezydenta Miasta Kołobrzeg w latach 2019 - 2020
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
2. Temat Kontrola problemowa dzierżaw i zamówień publicznych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2022 r.
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM