Prowadzenie treningów samodzielności w mieszkaniu wspomaganym z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w okresie od 16 do 31 maja 2022 r.

DOKUMENTACJA

Oferta

782 KBPobierz na dyskPodgląd pliku