Wykonanie dokumentacji operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu Dzielnicy Wschodniej do rowu S-8 (dz. 16/3 obr. 19), z odpływem do rzeki Stramniczki w km 1+550 wraz z pozyskaniem nowego pozwolenia wodnoprawnego

DOKUMENTACJA

Zaproszenie do złożenia oferty

567 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zał. Nr 1

2.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zał. Nr 1 część opisowa

7.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zał nr 2 umowa - wzór

171 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Mapa poglądowa zakres zlewni

2.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja nt. przetwarzania danych

442 KBPobierz na dyskPodgląd pliku