Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie, złożona przez Fundację Cyryla i Metodego na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym "Warsztaty dla Taty".

DOKUMENTACJA

Oferta

267 KBPobierz na dyskPodgląd pliku