Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie, złożona przez Stowarzyszenie ZAJA na przedstawienie profilaktyczne w zakresie kształtowania prawidłowych postaw moralnych młodzieży.

Oferta

283 KBPobierz na dyskPodgląd pliku