Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485), w związku z Uchwałą Nr IX/107/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zawiadamiam o rozpoczęciu naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy Miasta Kołobrzeg w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo - doradczą Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

Prezydent Miasta Kołobrzeg
Anna Mieczkowska

DOKUMENTACJA

Obwieszczenie

620 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

List poparcia kandydata

18.9 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz zgłoszeniowy kandydata

25 KBPobierzPodgląd pliku