Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Realizacja budżetu - rok 2007

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl


ZARZĄDZENIE Nr 43/2008
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 20 marca 2008 roku

w sprawie: ustalenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 późn. zm.) Prezydent Miasta Kołobrzeg zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2007 rok" - stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

 1. Dochody ogółem:
  • plan - 153 743 894,79 zł | wykonanie - 152 797 709,27 zł
   w tym: zadania zlecone
  • plan - 10 629 243,79 zł | wykonanie - 9 976 696,56 zł
 2. Wydatki ogółem:
  • plan - 162 047 807,79 zł | wykonanie - 138 520 176,06 zł
   w tym: zadania zlecone
  • plan - 10 629 243,79 zł | wykonanie - 9 976 696,56 zł

§ 3

Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
wykonanie_budzetu_2007.zip

1.1 MBPobierz