BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Kierownik Referatu ds. Funduszu Alimentacyjnego przy Wydziale Spraw Społecznych

Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza konkurs na wolne stanowisko kierownicze | Nr Oferty - BK/1110/16/08 | Nazwa i adres jednostki - Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13 | Nazwa stanowiska pracy - Kierownik Referatu ds. Funduszu Alimentacyjnego przy Wydziale Spraw SpołecznychLISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Kierownik Referatu ds. funduszu alimentacyjnego przy Wydziale Spraw Społecznyc

24 KBPobierz

Informacja o wynikach konkursu - uzasadnienie wyboru Kierownik Referatu ds. Funduszu Alimentacyjnego przy Wydziale Spraw Społecz

23 KBPobierz

Kwestionariusz.doc

79 KBPobierz

Pełna treść ogłoszenia.doc

52 KBPobierz