Kierownik Referatu ds. Funduszu Alimentacyjnego przy Wydziale Spraw Społecznych

Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza konkurs na wolne stanowisko kierownicze | Nr Oferty - BK/1110/16/08 | Nazwa i adres jednostki - Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13 | Nazwa stanowiska pracy - Kierownik Referatu ds. Funduszu Alimentacyjnego przy Wydziale Spraw SpołecznychLISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Kierownik Referatu ds. funduszu alimentacyjnego przy Wydziale Spraw Społecznyc

24 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach konkursu - uzasadnienie wyboru Kierownik Referatu ds. Funduszu Alimentacyjnego przy Wydziale Spraw Społecz

23 KBPobierzPodgląd pliku

Kwestionariusz.doc

79 KBPobierzPodgląd pliku

Pełna treść ogłoszenia.doc

52 KBPobierzPodgląd pliku