Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Realizacja budżetu - rok 2008

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl


ZARZĄDZENIE Nr 40/2009
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 20 marca 2009 roku

w sprawie: ustalenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 późn. zm.) Prezydent Miasta Kołobrzeg zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2008 rok" - stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

PLAN WYKONANIE

  1. Dochody ogółem PLAN - 155 097 258,63 zł | WYKONANIE - 157 424 011,98 zł
    w tym: zadania zlecone PLAN - 10 161 085,33 zł | WYKONANIE - 9 355 294,28 zł
  2. Wydatki ogółem PLAN - 149 593 946,96 zł | WYKONANIE - 141 189 492,59 zł
    w tym: zadania zlecone PLAN - 10 161 085,33 zł | WYKONANIE - 9 355 294,28 zł

§ 3

Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Janusz GromekPełna treść dokumentu - załączniki

1.0 MBPobierzPodgląd pliku