Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że do Urzędu Miasta Kołobrzeg wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób na zadanie „Wsparcie specjalistyczne dla uchodźców z Ukrainy”, złożona przez Stowarzyszenie Kropka – Wolni od Uzależnień.

Uproszczona oferta

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku