Sprawa dotyczy wydanej decyzji znak B.6740.00854.2021 z dnia 15 lutego 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej – ul. Jedności Narodowej w miejscowości Kołobrzeg; działka numer 21, 39/4, 41/3, 49/2, 56/1, 57, 51/4, 71/2, 78/1, 165, obręb 10; działka numer 141, obręb 11; działka numer 335, 336, 340/4, 340/6, 354/2, 337/2, obręb 2.