Sprawa dotyczy wydanej decyzji znak B.6740.00856.2021 z dnia 14 lutego 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej w zakresie drogi rowerowej – ul. Grzybowskiej w miejscowości Kołobrzeg; działka numer 414/1, 413, 553, 554/1, obręb 9.

Obwieszczenie

240 KBPobierz na dyskPodgląd pliku