2. Sprawa dotyczy wszczęcia postępowania znak B.6740.00856.2021 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej w zakresie drogi rowerowej – ul. Grzybowskiej w miejscowości Kołobrzeg; działka numer 414/1, 413, 553, 554/1, obręb 9.

Obwieszczenie

241 KBPobierz na dyskPodgląd pliku