Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że do Urzędu Miasta Kołobrzeg wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Oferta na realizację zadania "Aktywne ferie" została złożona przez Akademię Piłkarską Kotwica Kołobrzeg.

Oferta

1.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku