Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r.

Udzielone dotacje w roku 2022 – EKS – kultura (konkurs ofert)

49 KBPobierzPodgląd pliku