Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym na różnym etapie uzależnienia od alkoholu.

Oferty konkursowe należy złożyć w generatorze wniosków Witkac.pl www.witkac.pl w terminie do dnia 12 stycznia 2022 r.

Formularz "Potwierdzenia złożenia oferty" wygenerowany w generatorze wniosków i zawierający tę samą sumę kontrolną co złożona oferta, po podpisaniu przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta należy złożyć w ciągu 3 dni roboczych:

  • w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Kołobrzegu przy ulicyRatuszowej 12 (wejście obok wejścia do siedziby Straży Miejskiej), lub
  • za pośrednictwem skrytki ePUAP: /umkolobrzeg/skrytka, pamiętając o podpisaniu podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym każdego dołączonego dokumentu.

Pełna treść zapytania ofertowego

249 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie

100 KBPobierz na dyskPodgląd pliku