Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
ANNA MIECZKOWSKA

tel.: +48 94 35 51 500 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl


Protokół Nr 40 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dn. 2.12.2021 r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta Kołobrzeg - Anna Mieczkowska
 • Zastępca Prezydenta ds. Społecznych - Ilona Grędas-Wójtowicz
 • Skarbnik Miasta - Jolanta Włodarek
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński

 1. Przyjęcie protokołu Nr 39 z posiedzenia Kolegium Prezydenta z dn. 24.11.2021 r.
 2. Sprawy BZ
  1. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją ws unieważnienia zamówienia publicznego na zadanie: Budowa placu zabaw przy ul. Dubois w Kołobrzegu.
 3. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na zwiększenie użyczonego terenu.
  2. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na wydzierżawienie nieruchomości i skierowanie do Rady Miasta Kołobrzeg stosownego projektu Uchwały.
  3. Prezydent Miasta podejmie decyzję o użyczeniu części działki po sporządzeniu przez Wnioskodawcę projektu kompleksowego zagospodarowania podwórka.
  4. Prezydent Miasta zaakceptowała wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste.
  5. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na ogłoszenie przetargu na stacje ładowania pojazdów elektrycznych w ustalonych lokalizacjach.
 4. Sprawy EKS
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Kołobrzeg w 2022 roku.
 5. Sprawy BPM
  1. Prezydent Miasta przyjęła układ wykonawczy Uchwał Rady Miasta Kołobrzeg podjętych na XLIII sesji w dniu 22 listopada 2021r.
   1. UCHWAŁA NR XLIII/628/21 w sprawie zmian stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2021 r. (EKS, MOSiR)
   2. UCHWAŁA NR XLIII/629/21 w sprawie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kołobrzeg (aktualizacja). (WŚiO)
   3. UCHWAŁA NR XLIII/630/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty. (WŚiO)
   4. UCHWAŁA NR XLIII/631/21 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca ,składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (WŚiO)
   5. UCHWAŁA NR XLIII/632/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (WŚiO)
   6. UCHWAŁA NR XLIII/633/21 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. (UA)
   7. UCHWAŁA NR XLIII/634/21 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kołobrzeg. (BRM)
   8. UCHWAŁA NR XLIII/635/21 w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt w latach 2018 - 2020. (GKL)