Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Obrady w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z kontroli problemowej gospodarowania nieruchomościami gminnymi w latach 2019 - 2020.
  2. Przyjęcie protokołu z kontroli problemowej w zakresie procedury wyboru obsługi prawnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2018 - 2021 (pierwsze półrocze), ze szczególnym uwzględnieniem wyboru podmiotu świadczącego usługi w zakresie pomocy prawnej poprzez prowadzenie na rzecz lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców Gminy Kołobrzeg bezpłatnych porad prawnych dotyczących możliwości prawnych udzielania pomocy publicznej – w ramach Kołobrzeskiego pakietu pomocy dla przedsiębiorców związanych z wystąpieniem COVID-19.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.