DOKUMENTACJA

Uchwała Nr LXXIII.322.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 rok

629 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LXXIII.323.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022 - 2043

630 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LXXIII.324.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 rok

611 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XCII.485.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.

173 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XCII.486.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miasto Kołobrzeg

161 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 50-55/2/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 września 2022 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kołobrzeg za pierwsze półrocze 2022 r.

658 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 50.55.5.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 rok

95 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 50.55.6.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 rok

95 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 50.55.7.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2023-2043

120 KBPobierz na dyskPodgląd pliku