Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

DOKUMENTACJA

Uchwała Nr LXXIII.322.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 rok

629 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LXXIII.323.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022 - 2043

630 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LXXIII.324.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 rok

611 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XCII.485.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.

173 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XCII.486.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miasto Kołobrzeg

161 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 50-55/2/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 września 2022 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kołobrzeg za pierwsze półrocze 2022 r.

658 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 50.55.5.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 rok

95 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 50.55.6.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 rok

95 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 50.55.7.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2023-2043

120 KBPobierz na dyskPodgląd pliku