Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie dot. przedstawienia profilaktycznego w zakresie kształtowania prawidłowych postaw młodzieży złożona przez Stowarzyszenie Artystyczno - Taneczno - Sportowe ZAJA.

Oferta

186 KBPobierz na dyskPodgląd pliku