Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Informuję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg - etap planistyczny część II.

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców w proces zarządzania miastem Kołobrzeg oraz zbadanie ich opinii w zakresie dotyczącym: wyzwań rozwojowych oraz zadań istotnych dla rozwoju miasta.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 17 listopada do 30 listopada 2021 roku.

Metoda konsultacji:


INDYWIDUALNE TELEFONICZNE WYWIADY POGŁĘBIONE

Zostaną przeprowadzone z osobami dobranymi w drodze doboru celowego, które posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w kontekście obszarów strategicznie istotnych dla rozwoju miasta.


ANKIETY BADAWCZE CAWI/CATI/PAPI

Zostaną przeprowadzone z mieszkańcami miasta:

  • w formie bezpośredniej (PAPI/CAPI) na terenie miasta Kołobrzeg
  • za pośrednictwem Internetu (CAWI) - ankieta dostępna będzie pod adresem internetowym: https://badania-online.pl od dnia 18 listopada 2021 roku

DOKUMENTACJA

Ogłoszenie Prezydenta Miasta z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg - etap planistyczny

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Raport z konsultacji społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg – dla etapu planistycznego część II

1.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku