DOKUMENTACJA

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 107/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2022 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043

9.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku