Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XLIII sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 22 listopada 2021 roku o godzinie 9:00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2021 r.,
  2. w sprawie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kołobrzeg (aktualizacja),
  3. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty,
  4. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  5. w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Ofiary Katynia, Charkowa, Tweru i innych miejsc kaźni Polaków w czasie II Wojny Światowej.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt w latach 2018 – 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt w latach 2018 – 2020.
 5. Informacja Prezydenta Miasta o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasto Kołobrzeg w roku szkolnym 2020/2021.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

WYKAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ

Komunikat dla mieszkańców

312 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wszystkie projekty uchwał spakowane do ZIP

5.4 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zmian stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2021 r.

204 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kołobrzeg (aktualizacja)

2.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty

226 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

182 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Grupy Radnych Rady Miasta Kolobrzeg (Karolina Szarłata –Woźniak, Maciej Bejnarowicz, Jacek Woźniak, Renata Brączyk, Bartosz Bieńkowski, Krzysztof Plewko) w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Ofiary Katynia, Charkowa, Tweru i innych miejsc kaźni Polaków w czasie II Wojny Światowej

2.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt w latach 2018 – 2020

192 KBPobierz na dyskPodgląd pliku