Zbieranie padłych zwierząt wolno żyjących (dzikich) o masie powyżej 50 kg oraz odbiór, wywóz i unieszkodliwienie padłych zwierząt bezdomnych domowych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Kołobrzeg na rok 2022.

Zapytanie ofertowe

1.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku