Urząd Miasta Kołobrzeg informuje, że od dnia 5 września 2021 r. organizacje pozarządowe, które zawierają umowę z podmiotem publicznym na realizację zadań publicznych są zobowiązane do stosowania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020, poz. 1062).

Oznacza to, że organizacja pozarządowa powinna zapewnić dostępność w oparciu o ww. ustawę w tym obszarze i zakresie, jakiego dotyczy zadanie, na które otrzymała środki publiczne.

W materiałach pomocniczych znajduje się Poradnik Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, który w jasny i czytelny sposób prezentuje, jak wdrażać Ustawę o zapewnianiu dostępności.

MATERIAŁY POMOCNICZE

USTAWA O DOSTĘPNOŚCI - PORADNIK MFiPR

2.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku