Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Obrady w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał, będących w porządku obrad XLI sesji Rady Miasta Kołobrzeg, skierowanych do komisji.
  2. Wypracowanie sugestii dotyczących priorytetów budżetowych w zakresie polityki podatkowej i inwestycyjnej na 2022 r. z obszarów działania Komisji Komunalnej.
  3. Zapoznanie się z pismem Prezesa Zarządu MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 26.08.2021 r. wraz z załączonym do niego projektem regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
  4. Zapoznanie się z pismem Wójtów i Przewodniczących Rad Gmin z dnia 16.08.2021 r. dot. ustalenia granic aglomeracji na dotychczasowym obszarze, czyli wszystkich gmin objętych działalnością Spółki MWiK w Kołobrzegu.
  5. Zapoznanie się z pismem wolontariuszy dla bezdomnych zwierząt z dnia 25.08.2021 r. wraz z załączonymi do pisma wytycznymi dla gmin do tworzenia programów opieki nad zwierzętami oraz wzorcowym programem opieki na zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt.
  6. Zapoznanie się z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14.06.2021 r. ws. ponownego zbadania przez Kolegium RIO uchwał dot. gospodarki odpadami.
  7. Sprawy różne i wolne wnioski.