Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XL sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 17 września 2021 r. o godz. 9:00 (piątek) w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolobrzeg - ulica Ratuszowa 13.

Sesja została zwołana na wniosek ¼ ustawowego składu Rady.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Bogdana Błaszczyka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg.
 4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg:
  1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg,
  2. prezentacja kandydatów,
  3. wybór Komisji Skrutacyjnej,
  4. przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg,
  5. stwierdzenie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Piotra Lewandowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg.
 6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg:
  1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg,
  2. prezentacja kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg,
  3. wybór Komisji Skrutacyjnej,
  4. przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg,
  5. stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg.
 7. Zamknięcie sesji.

DOKUMENTACJA

Wniosek o zwołanie sesji wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał

2.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zawiadomienie o zwołaniu XL sesji na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady

211 KBPobierz na dyskPodgląd pliku