Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 2 września 2021 roku o godzinie 11:00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.
  3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
  4. Wolne wnioski i informacje.
  5. Zamknięcie sesji.

DOKUMENTACJA

Ogłoszenie dla mieszkańców

303 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

296 KBPobierz na dyskPodgląd pliku