Wykonanie pomiaru hałasu komunikacyjnego pochodzącego z drogi gminnej przy ul. Europejskiej w Kołobrzegu w dwóch punktach pomiarowych w systemie ciągłym 24-godzinnym oraz opracowanie sprawozdania z ww. pomiarów w formie pisemnej.

Zapytanie ofertowe

373 KBPobierz na dyskPodgląd pliku