Informujemy o rozstrzygnięciu zaproszenia do składania ofert na realizację zadania w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert „Poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w kryzysie psychicznym w związku z epidemią, realizowane w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19” w trybie art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rozstrzygnięcie

94 KBPobierz na dyskPodgląd pliku