Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Informujemy o rozstrzygnięciu zaproszenia do składania ofert na realizację zadania w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert „Poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w kryzysie psychicznym w związku z epidemią, realizowane w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19” w trybie art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rozstrzygnięcie

94 KBPobierz na dyskPodgląd pliku