Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację zadania w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie Zarządzenia nr 44/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) Prezydent Miasta Kołobrzeg zaprasza do składania ofert w zakresie poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w kryzysie psychicznym w związku z epidemią.

Oferty należy składać poprzez generator wniosków na stronie www.witkac.pl w terminie do 5 maja 2021 r. do godz. 15:30.

Poradnictwo psychologiczne w związku z COVID-19

216 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informujemy o rozstrzygnięciu zaproszenia do składania ofert na realizację zadania w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert „Poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w kryzysie psychicznym w związku z epidemią, realizowane w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19” w trybie art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

94 KBPobierz na dyskPodgląd pliku