KONTROLE KOMISJI RADY MIASTA

1. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej decyzji administracyjnych w sprawie wycinki drzew w 2018 roku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
2. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej dokonanych zamian mieszkań należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
3. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej procesu inwestycyjnego zagospodarowania terenów zielonych przy Alei Świętego Jana Pawła II
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
4. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej procesu przygotowania, wdrożenia i funkcjonowania Stref Płatnego Parkowania zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
5. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej zawartych umów oraz poniesionych wydatków w związku z organizacją festiwali: Sunrise Festival, Interfolk, Suspense Film Festival przez Gminę Miasto Kołobrzeg w latach 2004 - 2020
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
6. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt w latach 2018 – 2020
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
7. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej gospodarowania nieruchomościami gminnymi w latach 2019 – 2020
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
8. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej wydanych zezwoleń na usunięcie drzew w latach 2019 – 2020 na terenie miasta Kołobrzeg
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
9. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z działalności w roku 2021
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM