Archiwum Ofert Pracy - stan do 15. maja 2008 r.

Archiwum ogłoszeń
"OFERTA PRACY W URZĘDZIE MIASTA"

 1. Oferta pracy - inspektor ds. zamówień publicznych w Biurze zamówień publicznych
 2. Oferta pracy - podinspektor ds. obsługi klienta
 3. Oferta pracy - podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego
 4. Oferta pracy - Strażnik Straży Miejskiej
 5. Oferta pracy - samodzielne stanowisko inspektora ds. kontroli
 6. Oferta pracy - Kierownik Żłobka KRASNAL w Kołobrzegu
 7. Oferta pracy - inspektor ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji
 8. Oferta pracy - naczelnik wydziału finansowego
 9. Oferta pracy - inspektor ds. zamówień publicznych
 10. Oferta pracy - podinspektor ds strategii rozwoju Miasta Kołobrzeg
 11. Oferta pracy - inspektor ds. ochrony środowiska
 12. Oferta pracy - nabór na wolne stanowisko pracy ZPM - INSPEKTOR DS. INWESTYCJI - EKSPLOATACJI
 13. Oferta pracy - samodzielne stanowisko ds. kontroli
 14. Oferta pracy - podinspektor ds. zieleni i dróg
 15. Oferta pracy - inspektor ds. ochrony środowiska
 16. Oferta pracy - inspektor ds. mieszkaniowych
 17. Oferta pracy - podinspektor ds. opłaty skarbowej
 18. Oferta pracy - podinspektor ds. windykacji dochodów z mienia gminy
 19. Oferta pracy - Pełnomocnik Prezydenta ds. Infrastruktury Drogowej
 20. Oferta pracy - strażnik miejski
 21. Oferta pracy - podinspektor ds. obsługi kancelarii Zastępcy Prezydenta
 22. Oferta pracy - inspektor ds. oświaty
 23. Oferta pracy - inspektor ds. turystyki i współpracy zagranicznej
 24. Oferta pracy - inspektor ds. budowlanych
 25. Oferta pracy - główny księgowy w SP Nr 8
 26. Oferta pracy - Kierownik Zakładu Budżetowego Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu
 27. Oferta pracy - Pełnomocnik Prezydenta ds. Gospodarki Morskiej
 28. Oferta pracy - podinspektor ds. opłaty skarbowej
 29. Oferta pracy - inspektor ds. obsługi klienta
 30. Oferta pracy - podinspektor ds. funduszy europejskich
 31. Oferta pracy - podinspektor ds. utrzymania i ochrony dróg
 32. Oferta pracy - Pełnomocnik Prezydenta ds. Infrastruktury Drogowej
 33. Oferta pracy - inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej
 34. Oferta pracy - dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
 35. Oferta pracy - specjalista ds. przygotowania inwestycji
 36. Oferta pracy - główny księgowy w Szkole Podstawowej Nr 4
 37. Oferta pracy - specjalista ds. utrzymania pasa technicznego i infrastruktury kąpieliska morskiego Kołobrzeg
 38. Oferta pracy - główny księgowy w Szkole Podstawowej Nr 3
 39. Oferta pracy - inspektor ds. ochrony i utrzymania dróg
 40. Oferta pracy - Naczelnik Wydziału Inwestycji
 41. Oferta pracy - Rzecznik Prasowy Prezydenta
 42. Oferta pracy - Dyrektor Centrum Promocji i Informacji Turystycznej
 43. Oferta pracy - inspektor ds. utrzymania i ochrony dróg
 44. Oferta pracy - podinspektor ds. rozliczeń finansowych
 45. Oferta pracy - podinspektor ds. informacji podatkowej
 46. Oferta pracy - specjalista do spraw marketingu
 47. Oferta pracy - podinspektor w UA ds. projektu Baltic Fort Route
 48. Oferta pracy - podinspektor ds. projektant w UA
 49. Oferta pracy - podinspektor ds. ewidencji dróg i stref płatnego parkowania
 50. Oferta pracy - podinspektor ds. sprzedaży i regulacji stanów prawnych nieruchomości osobom prawnym
 51. Oferta pracy - podinspektor ds. administracji w wymiarze 0,5 etatu
 52. Oferta pracy - podinspektor ds. informatyki
 53. Oferta pracy - podinspektor ds. ewidencji ludności
 54. Oferta pracy - konkurs na stanowiska dyrektorów
 55. Oferta pracy - stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom
 56. Oferta pracy - strażnik Straży Miejskiej
 57. Oferta pracy - główny specjalista ds. urbanistyki i architektury
 58. Oferta pracy - inspektor ds. administracji
 59. Oferta pracy - inspektor ds. kontroli
 60. Oferta pracy - Inspektor ds. rachunkowości finansowej
 61. Oferta pracy - Podinspektor ds. rozliczeń i budżetu
 62. Oferta pracy - Naczelnik Wydziału Edukacji
 63. Oferta pracy - podinspektor ds. informatyki
 64. Oferta pracy - inspektor - asystent prezydenta
 65. Oferta pracy - podinspektor ds. kadr
 66. Oferta pracy - Podinspektor ds. opłat za grunty oddane w zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste
 67. Oferta pracy - inspektor nadzoru budowlanego
 68. Oferta pracy - podinspektor ds. sekretariatu i archiwum w wydziale urbanistyki i architektury
 69. Oferta pracy - Straż Miejska