BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Archiwum Ofert Pracy - stan do 15. maja 2008 r.

Archiwum ogłoszeń
"OFERTA PRACY W URZĘDZIE MIASTA"

 1. Oferta pracy - inspektor ds. zamówień publicznych w Biurze zamówień publicznych
 2. Oferta pracy - podinspektor ds. obsługi klienta
 3. Oferta pracy - podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego
 4. Oferta pracy - Strażnik Straży Miejskiej
 5. Oferta pracy - samodzielne stanowisko inspektora ds. kontroli
 6. Oferta pracy - Kierownik Żłobka KRASNAL w Kołobrzegu
 7. Oferta pracy - inspektor ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji
 8. Oferta pracy - naczelnik wydziału finansowego
 9. Oferta pracy - inspektor ds. zamówień publicznych
 10. Oferta pracy - podinspektor ds strategii rozwoju Miasta Kołobrzeg
 11. Oferta pracy - inspektor ds. ochrony środowiska
 12. Oferta pracy - nabór na wolne stanowisko pracy ZPM - INSPEKTOR DS. INWESTYCJI - EKSPLOATACJI
 13. Oferta pracy - samodzielne stanowisko ds. kontroli
 14. Oferta pracy - podinspektor ds. zieleni i dróg
 15. Oferta pracy - inspektor ds. ochrony środowiska
 16. Oferta pracy - inspektor ds. mieszkaniowych
 17. Oferta pracy - podinspektor ds. opłaty skarbowej
 18. Oferta pracy - podinspektor ds. windykacji dochodów z mienia gminy
 19. Oferta pracy - Pełnomocnik Prezydenta ds. Infrastruktury Drogowej
 20. Oferta pracy - strażnik miejski
 21. Oferta pracy - podinspektor ds. obsługi kancelarii Zastępcy Prezydenta
 22. Oferta pracy - inspektor ds. oświaty
 23. Oferta pracy - inspektor ds. turystyki i współpracy zagranicznej
 24. Oferta pracy - inspektor ds. budowlanych
 25. Oferta pracy - główny księgowy w SP Nr 8
 26. Oferta pracy - Kierownik Zakładu Budżetowego Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu
 27. Oferta pracy - Pełnomocnik Prezydenta ds. Gospodarki Morskiej
 28. Oferta pracy - podinspektor ds. opłaty skarbowej
 29. Oferta pracy - inspektor ds. obsługi klienta
 30. Oferta pracy - podinspektor ds. funduszy europejskich
 31. Oferta pracy - podinspektor ds. utrzymania i ochrony dróg
 32. Oferta pracy - Pełnomocnik Prezydenta ds. Infrastruktury Drogowej
 33. Oferta pracy - inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej
 34. Oferta pracy - dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
 35. Oferta pracy - specjalista ds. przygotowania inwestycji
 36. Oferta pracy - główny księgowy w Szkole Podstawowej Nr 4
 37. Oferta pracy - specjalista ds. utrzymania pasa technicznego i infrastruktury kąpieliska morskiego Kołobrzeg
 38. Oferta pracy - główny księgowy w Szkole Podstawowej Nr 3
 39. Oferta pracy - inspektor ds. ochrony i utrzymania dróg
 40. Oferta pracy - Naczelnik Wydziału Inwestycji
 41. Oferta pracy - Rzecznik Prasowy Prezydenta
 42. Oferta pracy - Dyrektor Centrum Promocji i Informacji Turystycznej
 43. Oferta pracy - inspektor ds. utrzymania i ochrony dróg
 44. Oferta pracy - podinspektor ds. rozliczeń finansowych
 45. Oferta pracy - podinspektor ds. informacji podatkowej
 46. Oferta pracy - specjalista do spraw marketingu
 47. Oferta pracy - podinspektor w UA ds. projektu Baltic Fort Route
 48. Oferta pracy - podinspektor ds. projektant w UA
 49. Oferta pracy - podinspektor ds. ewidencji dróg i stref płatnego parkowania
 50. Oferta pracy - podinspektor ds. sprzedaży i regulacji stanów prawnych nieruchomości osobom prawnym
 51. Oferta pracy - podinspektor ds. administracji w wymiarze 0,5 etatu
 52. Oferta pracy - podinspektor ds. informatyki
 53. Oferta pracy - podinspektor ds. ewidencji ludności
 54. Oferta pracy - konkurs na stanowiska dyrektorów
 55. Oferta pracy - stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom
 56. Oferta pracy - strażnik Straży Miejskiej
 57. Oferta pracy - główny specjalista ds. urbanistyki i architektury
 58. Oferta pracy - inspektor ds. administracji
 59. Oferta pracy - inspektor ds. kontroli
 60. Oferta pracy - Inspektor ds. rachunkowości finansowej
 61. Oferta pracy - Podinspektor ds. rozliczeń i budżetu
 62. Oferta pracy - Naczelnik Wydziału Edukacji
 63. Oferta pracy - podinspektor ds. informatyki
 64. Oferta pracy - inspektor - asystent prezydenta
 65. Oferta pracy - podinspektor ds. kadr
 66. Oferta pracy - Podinspektor ds. opłat za grunty oddane w zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste
 67. Oferta pracy - inspektor nadzoru budowlanego
 68. Oferta pracy - podinspektor ds. sekretariatu i archiwum w wydziale urbanistyki i architektury
 69. Oferta pracy - Straż Miejska