Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje wszystkie strony o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków wielorodzinnych wolnostojących wraz z układem komunikacyjnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Kołobrzegu na terenie działki dz. Nr 25/6 obr. 10, ul. Bałtycka.

Obwieszczenie

318 KBPobierz na dyskPodgląd pliku