Opracowanie dokumentacji projektowej renowacji Baszty Lontowej w Kołobrzegu.

DOKUMENTACJA

Ogłoszenie

243 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Umowa - projekt

387 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Opis zamówienia

220 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz oferty

26 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z okresowej kontroli

7.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Program prac konserwatorskich - BASZTA PROCHOWA

22 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja nt. przetwarzania danych dot. postępowań o udzielenie zamówień publicznych

442 KBPobierz na dyskPodgląd pliku