Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

TRYB ZDALNY. Porządek obrad:

  1. Rozważenie złożenia wniosku o wyznaczenie dodatkowego terminu zakończenia kontroli problemowej dokonanych zamian mieszkań należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg.
  2. Przyjęcie sprawozdania z kontroli problemowej decyzji administracyjnych w sprawie wycinki drzew w 2018 roku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.