Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

TRYB ZDALNY. Porządek obrad:

  1. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – omówienie funkcjonowania systemu.
  2. Stan techniczny budynków komunalnych należących do Gminy Miasto Kołobrzeg, omówienie planu remontów na rok 2021, prezentacja wyników przeglądów technicznych 5-letnich.
  3. Bieżąca działalność MZZDiOŚ Sp. z o. o. w Kołobrzegu.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.