W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ogłoszonego na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 ze zm.), Prezydent Miasta Kołobrzeg przyznała dotacje dla 12 organizacji realizujących zadania publiczne

Wyniki otwartego konkursu ofert

121 KBPobierz na dyskPodgląd pliku