Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ogłoszonego na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 ze zm.), Prezydent Miasta Kołobrzeg przyznała dotacje dla 12 organizacji realizujących zadania publiczne

Wyniki otwartego konkursu ofert

121 KBPobierz na dyskPodgląd pliku