Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak B.6740.00015.2021 z dnia 16 lutego 2021 r. polegającej na przebudowie z budową odcinka drogi gminnej – ul. Wesołej w miejscowości Kołobrzeg; działka numer 9, 19/14, 16/3, 17/1, 18/3, 18/6; obręb 17 oraz działka numer 75/2, 103/17, obręb 18

Pełna treść obwieszczenia

240 KBPobierz na dyskPodgląd pliku