Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak B.6740.00914.2020 z dnia 16 lutego 2021 r. polegającej na rozbudowie drogi powiatowej – budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Grzybowskiej w miejscowości Kołobrzegu; działka numer 318, 319, 413, 566, 554, 565/3, 565/4, 567/1, 568/3, 577/1, 569, 570/3, 570/9, 669/3; obręb 9

Pełna treść obwieszczenia

240 KBPobierz na dyskPodgląd pliku