KONTROLE DOTACJI

1. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Kołobrzeskim Stowarzyszeniu pomocy Dzieciom z Autyzmem
Data 18-25.01.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
2. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Towarzystwie Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego
Data 18-25.01.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
3. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Artystyczno - Taneczno - Sportowym ZAJA
Data 01-10.02.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
4. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w TPD oddział okręgowy z siedzibą w Koszalinie
Data 11-18.02.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
5. Temat Sprawozdanie z kontroli zadania publicznego - Uniwersytet Trzeciego Wieku
Data 03-10.02.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
6. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Niepublicznym Przedszkolu "Różany Dworek na Ogrodach"
Data 29.03. - 27.04.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
7. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Kropka Wolni od Uzależnień
Data 30.04. - 12.05.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
8. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Punkcie Przedszkolnym "Równe szanse"
Data 23.02 - 19.03.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
9. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Regionalnym Szpitalu
Data 05.07 - 13.07.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
10. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w SP ZOZ WOTUW w Stanominie
Data 14.05 - 02.06.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
11. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół nr 2 im. B. III Krzywoustego w Kołobrzegu
Data 05 - 11.10.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
12. Temat Sprawozdanie z kontroli i oceny zadania publicznego pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Stowarzyszeniem Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej
Data 02 - 15.09.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
13. Temat Sprawozdanie z kontroli i oceny zadania publicznego pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Stowarzyszeniem Bieg Zaslubin
Data 02 - 15.09.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
14. Temat Sprawozdanie z kontroli i oceny zadania publicznego pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg Klubem Sportowym Kołobrzeska Grupa Regatowa
Data 17.08. - 05.11.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
15. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w SPZOZ - Wojewódzki Ośrodek Terapi Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie
Data 14.05. - 02.06.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
16. Temat Sprawozdanie z kontroli i oceny zadania publicznego pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Klubem Pływackim Bałtyk Kołobrzeg
Data 05.08. - 16.08.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
17. Temat Sprawozdanie z kontroli w Szkole Podstawowej Morska Kraina
Data 18.11. - 13.12.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM