Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
ANNA MIECZKOWSKA

tel.: +48 94 35 51 500 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl


Protokół Nr 3 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dn. 20.01.2021r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta Kołobrzeg - Anna Mieczkowska
 • Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych - Ewa Pełechata
 • Zastępca Prezydenta ds. Społecznych - Ilona Grędas-Wójtowicz
 • Skarbnik Miasta - Jolanta Włodarek
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pawłowska
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński

 1. Przyjęcie protokołu Nr 2 z posiedzenia Kolegium Prezydenta z dn. 13.01.2021 r.
 2. Sprawy BZ
  1. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją z rozstrzygniętego i zatwierdzonego zamówienia publicznego na zadanie: "Dostawa ławek parkowo/miejskich dla Gminy Miasto Kołobrzeg".
 3. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na sprzedaż lokalu w przetargu ograniczonym do właścicieli lokali przyległych, po wydaniu lokalu.
  2. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją o zamknięciu bez wyboru oferenta II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 568/2 obr. 9 położonej w Kołobrzegu, przy ul. Grzybowskiej. Wyraziła zgodę na ogłoszenie III przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości.
  3. Prezydent Miasta nie wyraziła zgody na możliwość użytkowania działki.
 4. Sprawy GKL
  1. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na spłatę zadłużenia w ratach.
  2. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na rozłożenie zadłużenia na raty.
 5. Sprawy EKS
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała Zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w 2021 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
  2. Prezydent Miasta zaakceptowała Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2021/2022.
  3. Prezydent Miasta zaakceptowała Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2021/2022.
  4. Prezydent Miasta zaakceptowała Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu.
 6. Sprawy WS
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała Zarządzenie w sprawie przyjęcia "Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miasto Kołobrzeg w 2021 roku".
 7. Sprawy PRO
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała Zarządzenie w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.