Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji UA.6733.13.2020.VII z dnia 19 stycznia 2021 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla następującego zamierzenia inwestycyjnego: budowa ciągu komunikacyjnego, składającego się ze ścieżki rowerowej i ciągu pieszego waz z budową mostu nad Kanałem Drzewnym na działkach nr 190, 174/16 i 174/11 w obr. 4, działce nr 2 w obr. 10 oraz działkach nr 4/114, 4/115, 4/61, 5/2, 11 i 12 w obr. 3 w Kołobrzegu.

Obwieszczenie

149 KBPobierz na dyskPodgląd pliku