Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Obrady będą prowadzone w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie sprawozdania z kontroli problemowej wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w roku 2018 i 2019 (procedury i terminy) pod względem formalnoprawnym.
  2. Przyjęcie protokołu z kontroli problemowej wydatków na promocję poniesionych przez Urząd Miasta w 2019 roku.
  3. Wyznaczenie zespołów kontrolnych.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.