Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
ANNA MIECZKOWSKA

tel.: +48 94 35 51 500 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl


Protokół Nr 2 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w trybie zdalnym w dn. 13.01.2021r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta Kołobrzeg - Anna Mieczkowska
 • Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych - Ewa Pełechata
 • Skarbnik Miasta - Jolanta Włodarek
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pawłowska
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński

 1. Przyjęcie protokołu Nr 1 z posiedzenia Kolegium Prezydenta z dn. 07.01.2021 r.
 2. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na przeznaczenie do dalszej sprzedaży nieruchomości nr: 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 452, 453, 454, 456,457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 469, 471, 472 położonych w obrębie 16 miasta Kołobrzeg przy ul. Radziwiłła, Zamoyskiego i Sapiehy.
  2. Prezydent Miasta zaakceptowała wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowej sprzedaży.
  3. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na przedłużenie dzierżawy działki położonej przy ul. Szelburg- Zarembiny w Kołobrzegu
 3. Sprawy EKS
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia podziału środków w Dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Rozdział 92195- Pozostała działalność oraz w Dziale 926- Kultura Fizyczna, Rozdział 926 05- Zadania z zakresu kultury fizycznej z budżetu Miasta na 2021 rok.
 4. Sprawy WS
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2021- 2025.